LEY-LIJNEN

Ley-lijnen zijn energiekanalen die energie of ‘vibraties’ afgeven aan hen, die haar geheimen kennen. Het opsporen van deze lijnen behoort tot de taak van wichelroedelopers, druïden en andere ingewijden. New agers verdelen een gebied in krachtpunten die door ley-lijnen met elkaar verbonden zijn.

In de Keltische mythologie worden deze betrekkingen tussen heilige plaatsen ‘Ley’ genoemd, dat wil zeggen het spoor dat de draak of oude slang in zijn vlucht heeft gevolgd. Als het gaat om een persoon worden deze lijnen ‘meridianen’ genoemd. Met het populaire gebruik van ley-lijnen (‘aardlijnen’) wordt onze westerse beschaving weer teruggeplaatst naar de tijd van vóór de kerstening, waar ‘de machten’ onze samenleving beheersten en de dienst aan de waarachtige God verboden was. Dit brengt ons weer naar de bijbelse tijden, waar gesproken werd van ‘hoogten’ waar het volk de Baäls en Astartes vereerde (zie 1 Koningen 16:29-33). Deze bijbelse hoogten zouden dan te zien zijn als krachtpunten van zulke lijnen, waar mensen in contact traden met ‘het heir des hemels’ (zie o.a. 1 Koningen 3:2-3 en Ezechiël 6:1-7).