LOGOTHERAPIE

LOGOTHERAPIE

Dit is een vorm van psychotherapie, die zich speciaal bezighoudt met de zinvraag van het menselijk bestaan. Het gaat om de zin van het alledaagse leven, wat voor veel mensen tot probleem geworden is. Bij deze therapie worden nu de rollen omgekeerd: niet de mens vraagt naar de zin van het leven, maar hij wordt juist bevraagd door de zin, de logos van het leven zelf. Daarbij gaat het om het grondmotief van het menselijk bestaan, namelijk de zin van het bestaan: niet een zoeken, maar een ‘gezocht worden’, niet een vragen, maar ‘een bevraagd worden’. Hiermee wordt de logotherapie tot antireligie in de dubbele betekenis:

  • zij is gericht tegen de wijze waarop de religie met de zinvraag omgaat (namelijk vanuit openbaring van God),
  • zij stelt iets anders, namelijk de ‘geest van het bestaan’, het menselijk ‘empfinden’, in plaats van de religie.