MATERIALISATIE

MATERIALISATIE

Een verdergaande vorm van visualisering, waarbij ‘geestelijke wezens’ zich in schijnbaar zichtbare vorm presenteren. Het is een begrip uit het spiritisme, waarbij de opgeroepen geest zich niet alleen manifesteert aan het medium, maar aan alle aanwezigen en zich zelfs op de gevoelige plaat laat vastleggen!

Het materialiseren van geesten is een begrip, dat thuishoort bij het spiritisme en komt vrijwel overeen met het theosofische begrip externalisatie (van de hiërarchie ).