Medianet is een mondiaal netwerk dat alle elektronische communicatietechnologieën omvat, zoals radio, televisie, satellieten, beeldschermen, videotekst, telefoon, computers, alsmede alle hiertoe behorende software inclusief cassettes, beeldplaten, programma’s en dergelijke. Dit medianet draagt ertoe bij dat onze wereld als ‘t ware ineenschrompelt tot wat tegenwoordig heet ‘een mondiaal dorp’. Men meent, dat dit medianet gaandeweg alle mensen zal verbinden en smeden tot een eenheidscultuur, waaruit zich vanzelf een vorm van hoger bewustzijn of kosmische intelligentie zal ontwikkelen.