POSITIEF DENKEN

POSITIEF DENKEN

Ogenschijnlijk is het een neutraal, zelfs Bijbels begrip (bijv. Filip 4:4-9), want natuurlijk kan iemand beter ‘positief denken’ dan ‘negatief denken’.  Maar dit denken gaat ervan uit dat de mens, door een positieve levensinstelling, zelf de koers van zijn leven kan beïnvloeden. Het beginsel hiervan is dat herhaalde suggesties als autosuggestie werken waarbij een positieve zelfprogrammering of ‘affirmatie’ tot een meer open, aanvaardbare communicatie met anderen leidt. Als  ik mijzelf anders ga bezien, zullen ook anderen dat zo gaan beleven, wat in hun houding jegens mij tot uiting zal komen. Deze beweging vindt thans grote aanhang in het succesdenken, zoals cursussen voor een geslaagd christenleven. Belangrijke vertegenwoordigers van dit denken zijn de Amerikaanse predikanten Norman Vincent Peale en Robert Schuller.