PSYCHEDELISCH

PSYCHEDELISCH

 Grieks voor ‘de ziel blootleggen’

Psychedelische ervaringen worden in een veranderde toestand van bewustzijn beleefd, waarbij men als het ware boven zichzelf uitstijgt en daarbij, op afstand, een diep inzicht krijgt in de structuur van zijn ziel. Technieken (zoals extase), middelen (zoals muziek) of stoffen (zoals drugs) die een verandering in het bewustzijn of het zieleleven bewerkstelligen, worden psychedelisch genoemd. Een wezenlijk kenmerk van deze ervaringen is:

  • het transcenderen (overschrijden) van ruimte en tijd,
  • het transcenderen van de scheiding tussen materie, energie en bewustzijn,
  • het transcenderen van het onderscheid tussen individu en buitenwereld.

Uit de benadering tegenover middelen met psychedelische werking blijkt duidelijk de verandering van denken (‘het nieuwe paradigma’). De psychedelica wordt beschouwd als een ‘instapper’ voor de zo gewenste transformatie. Hierbij wordt de hoge prijs die het menselijk lichaam hiervoor betaalt, gering geschat, als wordt verklaard dat “LSD minder lichamelijke bijwerkingen veroorzaakt dan een paar glazen likeur en dat is gezien de intensieve ervaringen die het teweegbrengt, heel verrassend”.