TANTRA (Oud-Indisch voor ‘weefsel’)

Tantra’s zijn magisch mystieke geschriften, die grote invloed hebben gehad, zowel in het hindoeïsme als in het boeddhisme. Het tantrisme is een mysteriereligie met vele riten en esoterische gebruiken, waarvan de betekenis slechts aan ingewijden bekend is. Hierbij worden de slangenvrouwen van Sjiva vereerd, wat een andere term is voor het vereren van demonen. Het proces der verlichting kan op twee manieren worden bereikt:

* via het zogenaamde rechterpad, met hoge ethische voorschriften, waarbij alles blijft bij het beschouwelijke en symbolische: ‘passie is een illusie die wordt genegeerd’,

* via het zogenaamde linkerpad, waarbij alles is toegestaan en zelfs wordt geboden wat op het rechterpad verboden was: ‘passie kan worden uitgedoofd door passie’. Belangrijk kenmerk van het linkerpad is de seksuele vereniging van de mannelijke en vrouwelijke polariteit, rituele seksuele handelingen in een collectief. Dit kan leiden tot de meest vreemde en mensonterende orgieën (tantra seks), waarbij demonen bezit nemen van de mens en hem totaal ontluisteren.