TARACENTRUM

Het is het centrum waarin op occulte wijze wordt bijgedragen tot de verandering van het denken van de mensen. Dit kan gebeuren door middel van driehoeken, piramides, met behulp waarvan ‘kosmische energieën’ worden gericht op anderen. Dat kunnen zijn bepaalde groepen van mensen, die zijn ‘achtergebleven’, of hun leiders (bijvoorbeeld opinieleiders). Dikwijls worden mensen hierheen getrokken uit nieuwsgierigheid om zichzelf te stellen onder de energieën die worden opgeroepen, bijvoorbeeld als vorm van therapie. De eigenlijke bedoeling van een taracentrum is om de ‘weerstand’, die nog uit het ‘Vissen-tijdperk’ stamt, gaandeweg te doen verdwijnen, waardoor de tijd rijp wordt voor het universeel ‘aanroepen’ van de komende wereldleider. Zie ook transmissiegroepen.