SYNCHRONITEIT EN TOEVALLIGHEID

SYNCHRONITEIT EN TOEVALLIGHEID

Deze begrippen zijn afkomstig uit de ‘hogere psychologie’ van Carl Gustav Jung. Hiermee wordt aangegeven dat gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, wel degelijk met elkaar in verband staan als gevolg van een ‘collectief onbewuste’. “Als op punt a iets geschiedt, dat invloed heeft op het collectieve onbewuste, dan is het overal geschied.” Dit denken veronderstelt een hogere intelligentie, waarvan ook de Gaia-hypothese uitgaat, bijvoorbeeld in de vorm van een wereldbrein. Dit heeft meer te maken met ‘wetens kunst’ dan met ‘wetenschap’.