TRANSMISSIEGROEPEN

TRANSMISSIEGROEPEN

Het zijn esoterische groepen en aanhangers van Maitreya en ‘meesters der wijsheid’, die op telepatische wijze op situaties en mensen ‘inpraten’ met de nieuwe boodschap. In vele grote wereldsteden bestaan dergelijke transmissiecentra, waar mensen experimenteren met het beheersen en communiceren van kosmische krachten. “Wij verbinden ons innerlijk licht met het licht van anderen in deze ruimte en versmelten aldus tot één kanaal. Daarop bieden wij ons aan bij de verheven meesters en stellen ons beschikbaar om de energieën die van hen uitgaan, door ons te laten stromen om de wereld te helpen, overal waar deze grote godsdienaren het toegemeten hebben. Wij zijn zelf slechts middelaars.”