TUNNELERVARINGEN

TUNNELERVARINGEN

Een groot percentage van de mensen die klinisch dood zijn geweest, heeft een zogenaamde tunnelervaring gehad. Na het verlaten van het lichaam gaan zij door een donkere tunnel, aan het eind waarvan een lichtend wezen wordt ontmoet. Men verlangt er erg naar om in dat licht-rijk te mogen blijven, maar wordt op een gegeven moment weer naar de aarde terugverwezen, waar men dan uit de klinische dood ontwaakt. Drie dingen vallen hierbij op:

1.      de ervaring is gelijk voor ‘gelovigen’ en voor ‘ongelovigen’,

2.      na de ’terugkeer in het leven’ is het paradigma ingrijpend veranderd,

3.      de voorstelling van een eeuwige verdoemenis is onverenigbaar met deze ‘feiten’.

Steeds meer mensen die ’terugkeren’ na te zijn ‘weggeweest’ (in het bekende boek van Raymond Moody wordt al gesproken van een miljoen mensen!) schijnen deze ervaring gehad te hebben. De meesten van hen hebben als gevolg hiervan een ingrijpende en duurzame wisseling van paradigma ondergaan, waarbij het ‘memento mori’ (gedenk te sterven) iedere verschrikking heeft verloren.