TRANSCENDENTE MEDITATIE

TRANSCENDENTE MEDITATIE (TM)

Transcendente meditatie is een vorm van meditatie, waarin oude vedische tradities geschikt zijn gemaakt voor de westerse geest. Dit is het werk geweest van de rondtrekkende Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi. Met behulp van de mantra of persoonlijke toverspreuk ontvangt de ‘inwijdeling’ het vermogen om met de ongeziene, maar zeer wezenlijke wereld van ‘geestelijke wezens’ te communiceren. Van alle meditatietechnieken brengt TM het duidelijkst de relatie met de newagespiritualiteit tot uitdrukking, waarbij uiteindelijk een ‘bewustzijn zonder inhoud’ als ‘zuiver bewustzijn’ wordt bereikt.

Om de religieuze aard hiervan te verhullen, wordt TM in het Westen wel aangeduid als de ‘wetenschap van de creatieve intelligentie’. Moderne vormen van psychotherapie, zoals de transpersonele psychologie of de psychosynthese, hebben de meditatie in hun behandeling opgenomen. Hiermee overstijgt TM het terrein van het persoonlijke tot het op occulte wijze ‘bouwen aan een nieuwe wereld’, het verminderen van criminaliteit en politieke spanningen, enzovoort. De geavanceerde staat van ‘Sidhi’ wordt bereikt, als TM-deelnemers leren in te haken op de zogenaamde verenigde velden, ook wel morfo-genetische velden of boek van Akasja geheten.

Zie ook het artikel over TM op de deelsite B & O.