VORIG-LEVEN-ERVARING

In een veranderde toestand van bewustzijn, bijvoorbeeld als gevolg van hypnose, kunnen mensen tot vóór hun geboorte worden teruggevoerd en vaak vertellen over hun ‘vorig leven’. Bij navraag blijken de berichten soms tot in details te kloppen, wat er zeker toe heeft bijgedragen dat nu velen in West-Europa geloof hechten aan de reïncarnatie. Deze techniek wordt, door middel van hypnose, veelvuldig toegepast in de zogenaamde regressie-therapie, waarbij de cliënt naar ‘vorige levens’ wordt geleid om de invloed van vroegere trauma’s te herkennen en weg te doen