WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE WERELD VAN HET BOVENNATUURLIJKE?

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE WERELD VAN HET BOVENNATUURLIJKE?

De Bijbel onderscheidt twee bovennatuurlijke werelden:

q       de wereld van God en Zijn engelen: ULTRA = boven alles verheven, die alleen door openbaring gekend kan worden, bijvoorbeeld I Korintiërs 2:10-16,

q       de wereld van satan en zijn engelen: NULTRA = de schijnwereld van de ijdele nietigheden’ die aan de mensen verboden is, bijvoorbeeld Deuteronomium 18:9-22.

In Zijn goedheid onthult God aan de mensen de inzettingen van de schepping en zelfs Zijn plan der verlossing; het is aan de mens om hierop antwoord te geven door ‘God te vereren’ (Hebreeën 12:28-29). De wereld der ‘nietigheden’ bestaat wel degelijk, maar deze is in vijandschap met de wereld van God. Vergelijk de uitspraken van Paulus volgens 1 Korintiërs 8 vers 4: “Er bestaat geen afgod in de wereld” (in de zin van: geen recht van bestaan) en “er is geen God dan Eén” met vers 5: “Er zijn goden in menigte en heren in menigte.”

Als de bovennatuurlijke wereld van God, die alleen gekend kan worden vanuit Zijn Woord en die een morele beslissing eist, wordt toegesloten, neemt de mens gemakkelijk zijn toevlucht tot de bovennatuurlijke wereld van satan, die in principe voor iedereen openstaat. Dit is een kwestie van het gebruik van bepaalde (tover)technieken, waarmee de mens denkt te kunnen beschikken over de gezichten en krachten van verborgen werelden. De Heilige Schrift zegt dus niet: bovennatuurlijk bestaat niet, maar sluit deze wereld van demonen en machten door een gebod voor ons af.

De enige toegestane manier om in contact te treden met de ongeziene wereld is, als de mens antwoord geeft op de openbaring, die van God komt: dat heet in de Bijbel: Gods-dienst, dat wil zeggen God dienen, zoals Hij door ons gediend wil worden, door Jezus Christus, naar Zijn Woord.

Van religie is sprake, als de mens naar eigen goeddunken God wil dienen; daarmee komt hij terecht bij de wereld van de afgoden, die mensen aan zich binden (dit is de betekenis van het woord ‘religere’).