VISUALISERING

VISUALISERING

Het is het vermogen om zich een aanschouwelijke voorstelling te maken van zaken ‘in gedachten’, met het doel om deze voorstelling tot werkelijkheid te maken. Met name dit laatste maakt de visualisering tot een occult instrument, in tegenstelling tot het normale vermogen om te fantaseren. Visualisering is een creatief proces, dat zich afspeelt op een ‘golflengte’ die veel lager ligt dan ons normale denken en waarbij telepatisch contact wordt gelegd met machten of mensen teneinde hun denken te sturen naar de ‘verhoring’ van de eigen wens.

Een citaat van Agnes Sanford, een specialiste op het terrein van de innerlijke genezing luidt als volgt: “De geest is energie; ook de gedachte is energie. Wij eten een appel en die wordt tot energie, wordt tot geest. Waarom is het nu zo moeilijk te begrijpen dat de gedachte ook weer een appel kan worden? Niet zomaar een appel in onze verbeelding, maar een werkelijke appel. . . materialisering bestaat echt!” I

Het doel van visualisering is om vaardigheid te krijgen in het scheppen van mentale constructies; hiervoor gebruikt men wel de term ‘yoga van de geest’.