ZELFHYPNOSE

Dikwijls zal een hypnotiseur zijn ‘cliënt’ niet alleen onder hypnose brengen, maar hem ook leren zichzelf in een hypnotische toestand te brengen, zo dikwijls als hij dat wil. Zodoende kan iedereen zijn eigen hypnotiseur worden, waarbij allerlei ‘werelden’ kunnen worden opgeroepen: het onbewuste, de wereld van droom en fantasie, maar ook geldt voor hen het woord van Cervantes: “Zij die op zoek zijn naar nieuwe werelden, zijn vaak gedoemd terecht te komen in werelden waarvan zij het bestaan niet hadden vermoed.”

Uit een advertentie over zelfhypnose met behulp van muziek citeren wij: “Zelfhypnose blijkt een effectieve manier om uw gedrag blijvend te veranderen. Allereerst leert u zich ontspannen, het beginpunt van iedere verandering. Daarna wordt door middel van suggesties het onbewuste aangesproken om functies in uzelf te beïnvloeden, die in een normale (waaktoestand buiten bereik liggen van uw rationele, geestelijke vermogens.”

Zie ook ‘Hypnose’.