ZELFVERGODDELIJKING

ZELFVERGODDELIJKING

Dit is de waan van de mens, die op grond van moderne vormen van toverij tot de uitspraak komt dat hij zelf ‘God in zijn eigen wereld’ is (Werner Erhard, EST: Erhard Seminar Training) of ‘een God in wording’ (de Maitreya van Benjamin Creme). Anderen, die hetzelfde beweren zijn onder anderen Maharishi Mahesh Yogi, de stichter van T.M., Sun Myung Moon (“God en mens zijn één, de mens is de belichaming van God”).

Alle bewustzijnstrainingen zijn uiteindelijk op dit doel gericht en daarom is het onderscheid tussen verruimd bewustzijn, kosmisch bewustzijn en godbewustzijn eerder gradueel dan principieel: net als de fasen van yoga en de stappen van de transformatie leiden zij allen tot hetzelfde doel: de realisatie van het Ik of Zelf tot een God.