ZELFVERWERKELIJKING

ZELFVERWERKELIJKING

De wetenschap van de zelfrealisatie behandelt de tijdloze kennis, die duizenden jaren lang door grote vedische leraren is uitgedragen. Ze ontsluiert de geheimen van het innerlijk zelf, de natuur, het universum en ‘God’. De zelfverwerkelijking is het einddoel van alle oosterse meditatie en yoga en omvat de bevrijding van de illusie dat het individu zelf verschillend is van het Universele Zelf, ofwel Brahman. Zelfverwerkelijking bevrijdt hem van de onwetendheid over zijn individuele bestaan, namelijk de illusie dat de mens apart staat van zijn buurman en van Brahman. Maslov paste dit denken toe in zijn psychologie, die geen scheiding kent tussen Zijn en Worden: wat latent mogelijk is, heeft ook de potentie zich te verwerkelijken.