Betere studieresultaten

OUDERS, NIET LERAREN, SLEUTEL TOT ONDERWIJS

Uit een studie blijkt dat bij vermeerdering van kennis door toedoen van ouders meer bereikt wordt dan van onderwijzend personeel.

Een studie van de RES (= Royal Economic Society) laat zien dat het effect van ouders op testresultaten vijf maal hoger is dan die van beïnvloeding door leraren. Van dit inzicht word je doordrongen door de waarschuwingen van Sir Michael Wilshaw dat leraren niet in staat zijn hun eigen werk goed uit te voeren, omdat ouders van hen verwachten dat zij hun eigen tekortkomingen overlappen en eigenlijk een surrogaatgezin voor de leerlingen moeten vormen.
Sir Michael Wilshaw beweerde, dat scholen moesten beginnen morele leiding te geven, omdat veel kinderen “opgroeien zonder een juiste gezinsstructuur en zonder culturele en gemeenschappelijke waarden, die zij nodig hebben om zich te ontplooien”.
De bovenstaande bevindingen zullen het gesprek bepalen over de graad waarin scholen betere resultaten voor leerlingen kunnen boeken zonder ondersteuning van het gezin. De studie in kwestie was geleid door dr. Arnaud Chevalier en hij analyseerde data van scholen in Denemarken tussen 2002 en 2010. “De helft van het verschil in testscores is toe te schrijven aan gezinsfactoren, omdat scholen slechts voor 10 % meetellen,” wordt beweerd. Het overblijvende verschil was aan leerlingen zelf te danken. Onderzoekers zeiden, dat het effect van de gezinnen op testscores niet afhankelijk was van het gezinsinkomen. Het onderzoek liet ook zien dat de invloed van ouders het grootst was bij wiskunde- en natuurkunde-examens.
De herkende problematiek suggereert dat een gebrek aan stimulans vanuit het gezin te maken heeft met het door de ouders aanbieden van te lezen materiaal en het helpen met het huiswerk. Kinderen worden door alles om hen heen beïnvloed: de wijze waarop hun ouders handelen, wat hun ouders zeggen en doen en vooral als zij meer tijd besteden aan beroemde personen nl. hoe die rolmodellen handelen.
De heer Lightman zei: “Kinderen worden tegenwoordig geconfronteerd met een heleboel verschillende rolmodellen en niet altijd met de meest positieve. Zij zien voorbeelden op tv of elders in de huidige cultuur die niet op de juiste wijze spreken en niet handelen op de manier die van hen verwacht mag worden. De huiselijke omgeving is tegenwoordig vaak meer gefocust op maaltijden voor de tv en de ouders zijn vaak te moe om met hun kinderen te praten, behalve om hun op te dragen de karweitjes te doen en het huiswerk te maken.”
Het is niet moeilijk je voor te stellen het schadelijke effect dat dit heeft op de studie van kinderen in vergelijking met een gezinsleven dat op gezamenlijke maaltijden en discussies gericht is en waar de kinderen aangespoord worden intellectuele ideeën te lezen en te ontdekken.
Bron: www.educationnews.org