De levende cel: een mysterie

Een levende cel is een ongelooflijk mysterie, veel complexer dan een moderne miljoenenstad. Het is een levende eenheid met organen (organellen genoemd). Het heeft blauwdrukken, decoders, kwaliteitscontrolesystemen, elektriciteitscentrales (mitochondriën), batterijen voor energieopslag, chemische fabrieken, assemblagelijnen, afvalverwerkers, een complex communicatiesysteem, recycling centrales, ontgiftigingsfabrieken, snelwegen en tunnels, levende muren met enkelvoudige en tweebaanswegen naar de buitenwereld, een externe matrix om met andere cellen te verbinden en nog veel meer. De cel leeft en kan zich delen en maakt niet alleen de eigen machinerie, maar ook de ruwe materialen.

Nog een mysterie: mensen kijken totaal verschillend naar een levende cel
Er zijn mensen die denken dat de cel in kleine stapjes toevallig ontstaan is, gedurende een onvoorstelbare lange tijdsperiode. En er zijn mensen die denken dat de complexheid van een cel wijst op een niet-materiële herkomst.
Dat roept de vraag op: hoe komt het dat in de hersenen van mensen over dezelfde materie totaal verschillende gedachten ‘leven’?

Materie en gedachten over die materie: een mysterie
Materie beschikt over massa en die massa kan in een zwaartekrachtsveld gewogen worden. In tegenstelling daarmee kunnen haat, liefde, wil, bewustzijn, intelligentie, informatie, enz. op deze wijze niet gewogen worden. De werkelijkheid waarin wij leven, bestaat blijkbaar uit twee te onderscheiden gebieden, namelijk een materiële en een niet-materiële wereld.

Aan de vrucht kent men de boom.
Een appelboom geeft appels, een perenboom peren, een distel distelzaden en paarden baren veulens. Materie komt van materie. Een materieel iets produceert niet iets onstoffelijks als gedachten of informatie. Wel is het zo dat voor opslag en doorgifte van informatie, materie en energie nodig zijn. De materie is dan de stoffelijke informatiedrager. Het is zoals het schoolbord waarop een figuur staat, dat weggeveegd kan worden en door een andere figuur vervangen kan worden of een USB-stick met een computerprogramma: de USB-stick kan geformatteerd en opnieuw beschreven worden. De informatie verandert, maar de informatiedrager, het bord of de USB-stick, blijft onveranderd. Zo zijn onze stoffelijke hersenen de dragers van de onstoffelijke gedachten. Onze gedachten veranderen voortdurend, maar de hersenen die de gedachten dragen, blijven stoffelijk.

Wat is de oorsprong van informatie?
Als kinderen een figuurtje, dat op het bord getekend wordt, voor het eerst zien, kan de leerkracht zelf beslissen hoe hij het figuurtje dat hij getekend heeft, wil noemen. De leerkracht is dan de informatiebron voor de kinderen.

De informatie (de naam) over het figuur dat groepsleerkracht op bord tekent, heeft hij ooit gekregen van de meester bij wie hij in de klas zat en die weer van zijn meester, enz. Doordenkend kan men concluderen dat de oorspronkelijke bron van informatie niet materieel, dus geestelijk, moet zijn.
In tegenstelling tot een mechanische bron, beschikt een informatiebron over een eigen wil. Die bron denkt zelfstandig, is creatief en werkt doelgericht; het is een intelligente bron.
Kunnen wij in onze gedachten een voorstelling maken over deze intelligente bron die buiten onze waarneming valt?

Een hogere dimensie
Wij mensen leven in een drie-dimensionale wereld: lengte-breedte-hoogte. Wiskundigen kunnen rekenen met hogere dimensies. Om enigszins een indruk te krijgen van een hogere dimensie kan men zich voorstellen hoe een figuur uit een plat vlak het zou ervaren als een figuur uit de drie-dimensionale wereld in zijn platte wereld zou komen.
Als meneer bol door het platte vlak gaat, ziet meneer rechthoek in dat vlak alleen maar een stip, die geleidelijk groter wordt en daarna weer kleiner, om als een stip weer te verdwijnen. Meneer rechthoek kan zich geen voorstelling maken van meneer bol in de drie-dimensionale ruimte, hij moet afgaan op wat meneer bol daarover probeert uit te leggen.
Zo kunnen wij stoffelijke mensen ons ook geen voorstelling maken van de intelligente bron van de oorspronkelijke informatie. Wij moeten afgaan wat daarover, vanuit die hogere dimensie, ons verklaard wordt.

 

 

 

 

 

De intelligente Bron

De oorspronkelijke informatie heeft logischerwijze een intelligente Bron. Wij mensen van “het platte vlak”, kunnen alleen een idee krijgen van deze Bron, “uit een andere dimensie”, door wat ons daarvan getoond en verklaard wordt.

In de Bijbel lezen we over de intelligente Bron:
– Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien…. (Rom 1:20)
– In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Joh 1:1-4)
– God is Geest, (Joh 3:24)
– Niemand heeft ooit God gezien; Jezus Christus, die heeft Hem doen kennen.(Joh 1:18)

Nog een mysterie: van boven af geboren worden.
De verklaring van het verschillend kijken naar een cel moet gezocht worden in het al of niet willen erkennen dat we vanuit onze beperktheid niet de Bron van de informatie zullen kunnen bevatten.
– Jezus Christus heeft gezegd: Als iemand niet opnieuw (geestelijk) geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God (het geestelijke) niet zien. (Joh 3:3)
– Jezus Christus heeft ook gezegd: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. (Joh 3:36)
Als we die woorden vertrouwen en daarop ingaan, wordt onze blik verruimd en leren we de Bijbel verstaan en gaan we vanuit een andere dimensie ook de mysterieuze cel zien.
Door het geloof zien wij in, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (Hebr 11:3)

dr.W.Hoek (chemicus)

Meer informatie over de hogere dimensie:
http://www.youtube.com/watch?v=EJVHjvxH26M