Braingym op de christelijke school?

Braingym[i] is een methodiek die erg in opkomst is op scholen. Het doel is om kinderen rustiger en geconcentreerder te laten worden. Ook op héél veel christelijke scholen en zelfs in kerken komt deze methodiek voor. Je kunt je afvragen hoever het al maatschappelijk aanvaard is.

Achtergrond
Het lijkt in eerste instantie door de simpele oefeningen en de eenzijdige informatie die gegeven wordt, heel onschuldig. Het is voor kinderen allemaal zo goed en de prestaties  worden beter, zo beweert men. Bij wat nader onderzoek op internet blijkt het helemaal niet onschuldig te zijn. Je kunt gewoonweg stellen dat het gevaarlijk is!  Daarom wil ik andere ouders waarschuwen!

Gevaar braingym
Volgens mij is het  gebaseerd op het taoïsme[ii] dat een ander God-, mens- en wereldbeeld  heeft. De grondleggers van braingym, Paul E. Dennison en zijn vrouw, werken met kinesiologie[iii], acupressuur[iv], chiropractie en touch for health[v]. Ook visualiseren hoort erbij. Dit alles staat op hun website: www.braingym.org.
Het doel van braingym is om de informatiestroom tussen zenuwcellen en de rest van het lichaam te optimaliseren door middel van simpele oefeningen: oefeningen die veelal naar dieren vernoemd zijn zoals cobra en olifant.
Als een kind problemen heeft op wat voor gebied ook – denk aan concentratie-, leer- en sociale problemen, leer- en stresssituaties, etc.), kan dat probleem, volgens braingym, veroorzaakt worden door blokkades in de informatiestroom, maar in werkelijkheid praten ze hier over energiebanen. Om de energie in het lichaam in balans te brengen wordt veelal gewerkt met yin yang, chi en meridianen: begrippen uit de oosterse godsdiensten.
De oefeningen zijn er dan ook op gericht om de energieblokkades op te heffen en deze oefeningen zijn voorwaarde scheppend. Ze helpen, volgens de docenten, om goed gemotiveerd te zijn, klaar voor een nieuwe leerstap, om helder te kunnen denken en goed bij jezelf te kunnen blijven.

De verhouding tussen geest, ziel en lichaam, zoals braingym dat voorstaat, is on-Bijbels, omdat men uitgaat van zelfverwerkelijking, transformatie en evolutie.
Volgens de grondlegger, Paul Dennison, zijn de energieën in ons lichaam dezelfde als de kosmische krachten chi (vanuit het taoïsme) of prana (vanuit het hindoeïsme).
Het gaat dus niet om het meten van fysische, maar van geestelijke krachten!! De geestelijke energieën worden vereenzelvigd met de geest van tao. Dit staat haaks op wat in Col 2:20-23 staat: We zijn afgestorven aan de wereldgeesten.

Basisoefeningen
De 4 basisoefeningen die dagelijks gedaan worden, zijn: water drinken, hersenknoppen masseren, kruisloop en in de knoop/uit de knoop. Deze oefeningen worden ‘pace’ genoemd: positive, active, clear en energy.

  1. Water drinken: nodig voor efficiënt leren, het hoofd koel te houden en het reinigen van het  lichaam. Water hoeft niet verteerd te worden en geeft direct energie.
  2. Breinknoppen (lees: drukpuntmassage): Deze massageknoppen stimuleren de productie van neurotransmitters ter hoogte van de synapsen in het brein. ‘Breinknoppen’ is een ‘ leuke’ naam die ook in de edu-kinesiologie gebruikt wordt om stress te verminderen. Het ondersteunt de samenwerking tussen de ogen en de beide hersenhelften en helpt om de visuele informatie zo optimaal mogelijk te verwerken.
  3. Kruisloop: Deze beweging activeert de samenwerking tussen het brein en het lichaam. De energie zal in de juiste baan geleid moeten worden en dit helpt je klaar te zijn voor een volgende leerstap.
  4. In de knoop/uit de knoop: Deze oefening helpt om een positieve houding te ontwikkelen en om stress te verminderen. Een docente omschreef deze oefening als volgt: “Deze houding brengt je bij jezelf en helpt je precies te weten wat jouw eigen keus is.”


Mevr. Kirsten.Alting

 


[i] Op de deelsite ‘Occult en Licht’ van bijbelenonderwijs.nl wordt het begrip ‘braingym’ kort uitgelegd. Daarbij is ook een Bijbelse duiding. Hetzelfde tref je in het ‘Occult zakwoordenboek’ aan, verkrijgbaar bij Bijbel & Onderwijs.

[ii] Chinese vorm van de mystieke weg die naar het doel voert ofwel de kosmische wet die in alle mensen werkt. Bij Confucius is dit de kosmische wet van evenwicht tussen hemel en aarde, waaraan de natuur en de mensen zijn onderworpen. Tao is niet te vatten, zoals blijkt uit de spreuk: “Het ware is leeg en het lege is waar;” toch is dit de levensvulling van de Chinezen door de eeuwen heen.
Er bestaat een veelheid van ‘wegen’, maar ieder mens dient zijn eigen weg te vinden en wanneer hij die volgt, stijgt hij daarmee uit boven zijn sociale omstandigheden en zijn genetisch bepaalde aard (zie deelsite ‘Occult en Licht’ vanbijbelenonderwijs.nl en ook het ‘Occutl zakwoordenboek’.

[iii] Verzamelnaam voor diverse lichamelijke (zoals spiertest) en zintuiglijke oefeningen (zoals fixatie van de ogen) om gezondheidsproblemen bij een zgn. niet-gebalanceerde persoonlijkheid te herstellen. Dit gebeurt op grond van de diagnose dat de beide hersenhelften niet met elkaar in balans zijn of dat hun verbinding geblokkeerd is.
Hierbij keert men zelfs oorzaak en gevolg om, bijvoorbeeld dat motorische en zintuiglijke oefeningen de werking van de hersenen kunnen beïnvloeden! (zie deelsite ‘Occult en Licht’ van bijbelenonderwijs.nl en ook het ‘Occult zakwoordenboek).

[iv] Gelijk aan acupunctuur

[v] Touch for Health Kinesiologie combineert de controle van de spierbewegingen met de principes van de Chinese leer der meridianen en acupunctuur. Dit leidt tot een reeks zachtaardige, maar zeer krachtige heilstechnieken ter verhoging van gezondheid, welzijn en vitaliteit (zie deelsite ‘Occult en Licht’ van bijbelenonderwijs.nl en ook het ‘Occult zakwoordenboek’ verkrijgbaar bij B & O).