ECHTE BIJBELSE HULPVERLENING

Problemen met de huidige vormen van pastorale hulpverlening

Bijna alle christelijke hulpverleners/pastoraalwerkers die een bepaalde vorm van officiële training gevolgd hebben, zelfs mensen die zich christelijk pastoraal werker mogen noemen, zijn onderwezen in wereldse theorieën als Freudiaanse psychoanalyse, de gedragstheorie van Skinner, de hiërarchietheorie van Maslow, Rogeriaans pastoraat en nog veel meer. Ze hebben zoveel tijd doorgebracht met het leren van deze dingen, dat de Bijbelse kijk op het omgaan met problemen uit zicht is geraakt.

Het gezag van de Bijbel
De psycholoog Mowrer schreef met zijn boek ‘Heeft de evangelische kerk zijn geboorterecht ingeruild voor psychologische rommel?’ [‘Has evangelical religion sold its birthright for a mess of psychological pottage?’ Eng.]  een kritische beschouwing over zijn beroepsgroep. Als we zien dat mensen al te haastig worden overgedragen aan de ‘professionals’, omdat de kerk gezwicht is voor hun claims van ‘expertise,’ moet het antwoord op zijn vraag wel “ja” zijn. De kerk heeft afstand gedaan van haar verantwoordelijkheid op dit gebied, doordat ze haar leden niet geleerd heeft wat een echt Bijbelse en godvruchtige manier van leven is.

Welk gezag heeft de Bijbel met betrekking tot het gedrag van een christen?
De Bijbel wordt tekort gedaan, als mensen, ook christenen, zeggen: “Je pakt de Bijbel niet, als je wilt leren hoe je arts of architect moet worden; daarvoor moet je bij de seculiere bronnen zijn. Wat is er dus verkeerd aan om naar een psycholoog of psychiater te gaan, als je meer wilt weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het menselijk gedrag?” Met deze bewering zeg je eigenlijk dat de Bijbel ons wel van alles kan vertellen over ons geloofsleven, maar dat het geen antwoorden heeft voor de moeilijke en soms overweldigende situaties in ons dagelijks leven. Het onderwijs in de Bijbel hierover is echter ondubbelzinnig: 2 Timothëus 3:16 en 17 (HSV): “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” Dit is een allesomvattende verkondiging in relatie tot het gedrag van een christen in elke situatie. Let op de volledigheid van de woorden ‘heel’, ‘volmaakt’ en ‘volkomen toegerust’; er wordt niets buiten het christelijke leven gesloten. Als we ons naar anderen toe gedragen op een manier die tekort schiet aan de christelijke maat, moeten we onderricht worden in ons gedrag en, waar nodig weerlegd worden, we moeten overtuigd worden van zonde en verbeteren. Inderdaad, Jezus zelf zei al: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is” (Matth 5:48).

De Bijbel heeft dus volledig gezag over het leven van elke christen om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in hoe we ons in de eerste plaats tegenover God en vervolgens tegenover alle mensen behoren te gedragen.

We hebben buiten de Bijbel geen andere gids nodig die ons vertelt hoe we ons leven moeten leiden! Om dit te benadrukken: er zijn zo’n 77 Bijbelverzen die direct onder het kopje ‘hulpverlening’ vallen, deze kunt u downloaden vanaf de website van Malcolm Bowden: http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/
Uit: ‘Echte Bijbelse Hulpverlening’ (True Biblical Counselling) een introductie
Association of True Biblical Counselling (ATBC)
Rev. Dr. Robert J.K. Law
Malcolm Bowden