ISLAMISERING

Islamisering is een beladen term. Behoort het tot het wezen van de islam om gebieden/landen onder de sharia te brengen? Als je denkt aan historische feiten, is dan voorgaande vraag niet gemakkelijk te beantwoorden? Nadat de islam in 630 in Mekka was gevestigd, kwamen de islamitische legers in 732 tot Poitiers in Frankrijk. De Ottomanen (Turken) kwamen in 1529 tot aan Wenen. In het ND van 19 en 21 april 2011 luidden koppen: ‘Moslims Maleisië voor jihad tegen christenen’, ‘Moslims in Pakistan vallen opnieuw christenen aan’ en ‘Geweld tegen christenen in Noord-Nigeria’. En wat heeft de Koran – denk aan soera 9 – voor invloed op de uitbreiding van de islam? Dr. Peter Hammond heeft in zijn boek ‘Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat’ (Slavernij, terrorisme en islam: de historische wortels en hedendaagse dreiging) zich uitgebreid met de islam beziggehouden. Hij heeft een overzicht over dit wereldwijde denken in zijn boek staan.


Hij schrijft:
De islam is geen religie en evenmin een sekte. In de meest uitgebreide vorm, is het een compleet, allesomvattend, 100% systeem van leven. Islamisering begint als er genoeg moslims in een land zijn om te strijden voor hun religieuze vrijheden. Als politiek correcte, tolerante en multiculturele samenlevingen instemmen met het verzoek van moslims om religieuze vrijheden, zal een aantal van de andere componenten automatische binnensluipen….

Zo werkt het:
Zolang de moslimbevolking minder dan 2 % uitmaakt in een willekeurig land, zullen de moslims vooral gezien worden als een vredelievende minderheid en niet als een dreiging voor de rest van de bevolking. Dit is het geval in:

De Verenigde Staten Moslim 0,6 %
Australië Moslim 1,5 %
Canada Moslim 1,9 %
China Moslim 1,8 %
Italië Moslim 1,5 %
Noorwegen Moslim 1,8 %

Tussen 2 en 5% beginnen ze bekeerlingen te maken onder andere etnische minderheden en ontevreden groeperingen. Vaak werven ze veel bekeerlingen in gevangenissen en onder straatbendes. Dit gebeurt in:

Denemarken Moslim 2 %
Duitsland Moslim 3,7 %
Groot Brittannië Moslim 2,7 %
Spanje Moslim 4 %
Thailand Moslim 4,6 %

Vanaf 5% gaan ze buitensporig invloed uitoefenen in verhouding tot hun aandeel in de bevolking. Ze zullen bijvoorbeeld het invoeren van halal- (rein volgens islamitische standaarden) voedsel doordrukken, waarmee ze banen in de sector van de voedselproductie veilig stellen voor moslims. Ze zullen de supermarkten steeds meer onder druk zetten om halalvoedsel in de schappen te zetten – gelijktijdig met dreigingen als supermarkten weigeren zich te schikken. Dit komt voor in:

Frankrijk Moslim 8 %
Filippijnen Moslim 5 %
Zweden Moslim 5 %
Zwitserland Moslim 4,3 %
Nederland Moslim 5,5 %
Trinidad & Tobago Moslim 5,8 %

Op dit punt zullen ze proberen de heersende overheid zover te krijgen hen toe te staan zichzelf te berechten (in hun getto’s) onder de sharia, de islamitische wet. Het uiteindelijk doel van  moslims is om de sharia in de hele wereld te laten gelden.

Als het aantal moslims in de buurt komt van de 10% van de bevolking, neigt men ernaar de wetteloosheid te vergroten als een middel om te klagen over hun omstandigheden. In Parijs zien we nu al autobranden. Elke niet-islamitische actie beledigt de islam en resulteert in opstand en dreigingen, zoals in Amsterdam, met tegenstand over cartoons over Mohammed en films over de islam.
Zulke spanningen zien we dagelijks, vooral in moslimgebieden in:

Guyana Moslim 10 %
India Moslim 13,4 %
Israel Moslim 16 %
Kenia Moslim 10 %
Rusland Moslim 15 %

 

Als de 20% bereikt wordt, kunnen landen opstootjes verwachten, formering van jihad-milities, moorden en het in brand steken van christelijke kerken en joodse synagoges, zoals in:

Ethiopië Moslim 32,8 %

Bij 40% worden landen geconfronteerd met wijdverbreide slachtpartijen, herhaalde terreuraanslagen en voortdurende oorlogvoering door milities, zoals in:

Bosnië Moslim 40 %
Tsjaad Moslim 53,1 %
Libanon Moslim 59,6 %

Vanaf 60% krijgen landen te maken met ongebonden vervolging van niet-gelovigen van alle andere religies (inclusief non-conformistische moslims), etnische zuiveringen (genocide), gebruikt wordt de sharia-wet als wapen en de Jizya, belasting opgelegd aan ongelovigen, zoals in:

Albanië Moslim 70 %
Maleisië Moslim 60,4 %
Katar Moslim 77,5 %
Soedan Moslim 70 %

Boven de 80%, kun je dagelijkse intimidatie en vijandige jihad, etnische zuivering onder staatstoezicht en zelfs genocide verwachten, want deze landen zullen de ongelovigen uitdrijven om 100%  moslim te kunnen worden, zoals is ervaren en in zekere zin nog gaande is in:

Egypte Moslim 90 %
Gaza Moslim 98,7 %
Indonesië Moslim 86,1 %
Iran Moslim 98 %
Irak Moslim 97 %
Jordanië Moslim 92 %
Marokko Moslim 98,7 %
Pakistan Moslim 97 %
Palestina Moslim 99 %
Syrië Moslim 90 %
Tadzjikistan Moslim 90 %
Turkije Moslim 99,8 %
Verenigde Arabische Emiraten Moslim 96 %

100% zal de vrede van ‘Dar-es-Salaam’ – het islamitische ‘Huis van Vrede’ proberen te verwezenlijken. Dan  denkt men vrede te hebben, omdat iedereen  moslim is, er Koranscholen als de enige scholen zijn en de Koran het enige woord, zoals in:

Afghanistan Moslim 100 %
Saoedi Arabië Moslim 100 %
Somalië Moslim 100 %
Jemen Moslim 100 %

Helaas wordt de vrede nooit bereikt, want in deze 100% staten intimideren de radicaalste moslims en spugen haat en bevredigen hun lust voor bloed door minder radicale moslims te vermoorden om allerlei redenen.

‘Voordat ik negen jaar oud was, had ik de basisleerstellingen van het Arabische leven geleerd: Het was ik tegen mijn broer; ik en mijn broer tegen onze vader; mijn familie tegen mijn neven en de clan; de clan tegen de stam; de stam tegen de hele wereld en wij allemaal tegen de ongelovigen’ (Leon Uris in ‘The Hadj’).

Het is belangrijk om te begrijpen dat in sommige landen, met ruim onder de 100% moslims, zoals Frankrijk, de minderheids-moslimbevolking in getto’s woont, waar ze wel met 100% moslims zijn en waarin ze leven volgens de sharia. De nationale politie gaat deze getto’s zelfs niet in. Er zijn geen nationale rechtbanken, geen scholen, geen niet-moslim religieuze faciliteiten. In dergelijke situaties integreren de moslims niet in de grote gemeenschap. De kinderen gaan naar Koranscholen. Ze leren alleen de Koran. Alleen al omgaan met een ongelovige is een misdaad die met de dood bestraft kan worden. Daarom oefenen imams en extremisten in bepaalde delen van sommige landen meer invloed uit dan verwacht zou worden op grond van het landelijk gemiddelde.
Vandaag de dag maken 1,5 miljard moslims 22% uit van de wereldbevolking uit, maar hun geboortecijfer laat dat van christenen, hindoes, boeddhisten, Joden en alle andere gelovigen in het niet vallen. Moslims zullen 50% van de wereldbevolking gaan uitmaken.

dr. Peter Hammond

Dr. Peter Hammond is gepromoveerd in de theologie. Hij is in 1960 in Kaapstad geboren en opgegroeid in Rhodesië (= het huidige Zimbabwe). In 1977 is hij christen geworden.