WILLIAM PAUL YOUNG

 

De Canadese auteur Young is in. De twee boeken, De uitnodiging en De oversteek, vinden gretig aftrek in ons land. In het Amerikaanse blad Christianity Today stond  in maart 2013  een interview met de auteur. Nu niet een uitleg van de titel, de karakterbeschrijving, de flashbacks, het perspectief of de thematiek in zijn romans, maar zijn denken. Toen hem werd gevraagd: “Wat volbracht Jezus aan het kruis en in de opstanding?” antwoordde Young: “Het was God in de handen van boze zondaars. Dat is de zin die ik zou gebruiken. Ik ben geen type voor plaatsvervangende straf, maar ik ben een plaatsvervangend type. Ik zie de Vader niet Zijn toorn uitstorten over de Zoon. Ik zie het menselijke ras zijn wraak uitstorten over de Zoon. Dus ik denk dat de enige hoop voor de hele kosmos is wat de Zoon verkiest te accepteren, huiverend aan het instrument van onze grootste toorn. Hij ontmoette ons op de diepste, meest duistere plaats.”

 

w p young

David Cloud van wayoflife.org. reageert (5 april 2013) daarop: “In deze brij van afgoderij gebruikt Young de term “plaatsvervangend lijden”, maar geeft hem een andere betekenis dan de betekenis uit de Bijbel, die simpelweg stelt: Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.  (Jes 53:5) Toen Young werd gevraagd: “Maar de Bijbel is doordrenkt van woorden over goddelijke toorn, niet alleen in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament, hoe verklaart u dat?” antwoordde Young gladjes: “Ik ben in het geheel niet tegen toorn, maar wat voor mij is veranderd, is het volgende: Ik ben opgegroeid binnen een gedachtegoed dat leerde dat toorn straffend en vergeldend van aard is. Ik zie het nu als herstellend.”

 

Dus Young gebruikt de term “toorn” maar  geeft het een compleet andere betekenis dan wat we in de Schrift vinden. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. (Rom 1:18) Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. (Col 3:6) Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Op 6:17) En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.  (Op 20:15)