Achtergrond sprookjes

 Sprookjes

 

Het kan zijn dat sprookjes een heikel onderwerp zijn. Graag wil ik wel een aantal gedachten over dat fenomeen met u delen. Waar ze vandaan komen, is eigenlijk onbekend. In het algemeen gaat men er van uit dat het volksvertellingen zijn die van persoon tot persoon doorgegeven werden. Er zit wel een duidelijke tendens in. In sprookjes komen altijd wel betoverde of toekomstvoorspellende voorwerpen (kristallen bollen) of waterplassen voor. Die magische voorwerpen brengen vaak iets goeds (rijkdom, voedsel) voort, maar die voorwerpen worden steevast bewaakt door een heks of een andere boosaardige persoon.

 

Wat opvalt bij de tegenwoordige sprookjes, zoals die van Disney, is dat er vaak een Grieks mythologische achtergrond in meespeelt. Deze sprookjes worden veelal aangepast aan de maatschappij. Vandaar dat ze steeds meer een occulte lading krijgen. Persoonlijk denk ik dat The Lord of the Rings – in ons land bekend onder de naam “In de Ban van de Ring” – van Tolkien ook daaronder valt. Er zijn christenen die de moderne sprookjes promoten, omdat er een Bijbelse waarheid in zit.

In sprookjes zien we dat goed en kwaad een strijd uitvechten op een manier die als “christelijk” wordt omschreven. Dat vind ik erg en een teloorgang voor het Bijbels verantwoord denken.

 

Maleficent (Malafide in het Nederlands), een Amerikaanse avonturen-fantasiefilm (2014), is een nieuwe versie van de Walt Disney-animatiefilm achtergrond sprookjesDoornroosje uit 1959. In deze film wordt het sprookje verteld vanuit het oogpunt van de heks Malafide. Waarom is zij zo geworden? Wat is de oorzaak? Is ze niet door de omstandigheden zo geworden? De Volkskrant omschreef de film als een geslaagde nuancering van het kwaad. Zo wordt er in sprookjes een boodschap meegegeven die steeds verder afdwaalt van de Bijbelse waarheid. Waarschuwt de Bijbel niet voor  mensen die het kwade goed en het goede kwaad zullen noemen?

Kun je sprookjes aan je kinderen voorlezen of kun je hen op de waarde ervan wijzen? Let wel dat ze veelal hekserij, magie, vervloekingen en duistere machten bevatten. Dat aan het eind het goede overwint, vind ik juist het gevaar ervan. Lopen kinderen dan niet het gevaar dat ze  occulte zaken gaan zien als zaken die te overwinnen zijn, mits je maar goede dingen doet?

 

Sprookjes zijn dan ook niet zo onschuldig, zoals ze zich voordoen. Blijft de verborgen boodschap niet achter in de hoofden van de kinderen?

 

 

Jos Hobé