Digitale media verwoesten kinderhersenen en maken de mens onmondig.

Prof. dr. Gertraud Fischer Teuchert-Noodt leidde de afdeling neuronanatomie/biologie van het menselijk lichaam aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland). Tot haar bijzondere onderzoeksgebieden behoorden neurale netwerken en de ontwikkeling van de psycho-cognitieve hersenfuncties.
In de jongste uitgave 3/17 van het tijdschrift: Umwelt, Medizin, Gesellschaft doet de hersenonderzoekster in een interview verslag van de gevaren van digitale media vooral met betrekking tot kinderen en jongeren. De conclusie van de opmerkingen van de onder-zoekster is shockerend: Kinderen en jongeren zouden digitale media bij voorkeur helemaal niet moeten benutten, want dit heeft desastreuze gevolgen voor de training van de jonge hersenen.
Digitale media (bv. de smartphone) zorgen er bij kinderen voor dat er voortijdige rijping van de zenuwnetwerken in de hersenen plaatsvindt. Deze voortijdige rijping vermindert het geestelijk vermogen en maakt bovendien verslaafd.
Teuchert-Noodt: “Het zou het verstandigst zijn, dat ouders hun kinderen ertoe brengen om van alle elektronica af te zien en dat digitale media volledig uit kinderdagverblijven en basisscholen verdwijnen.”
Een belangrijke reden is, dat digitale media het zogenoemde limbische systeem in de hersenen van het kind beïnvloeden. Het limbische systeem is een functionele eenheid van de hersenen, die emoties verwerkt. Door deze beïnvloeding wordt een circuit geactiveerd dat op zijn beurt met betrekking tot verslaving van cruciaal belang is. Jonge mensen hebben echter nog niet de mogelijkheid om verslavingsgedrag onder controle te houden. Alleen door het voorste deel van de hersenen, de frontale kwab, kan een bepaalde controle uitgeoefend worden. Vanuit de voorste hersenen komen het bewuste denken, plannen, alsook het omzetten in handelen voort. Bepaalde vaardigheden in de frontale kwab komen niet door genetische aanleg, maar moeten langzaam getraind worden. De hersenonderzoekster: “Ieder mens moet zijn voorste hersenen, dus ruimte en tijdbetrokken vaardigheden, kunnen ontwikkelen en versterken. Dat betreft de ontwikkeling en ver-sterking van nieuwsgierigheid, moed, wil, sociaal gedrag, daadkracht en vermogen tot anticiperen (anticipatie= vooruitlopen op iets wat pas later komt), wat een belangrijke voorwaarde is om de volgende dag door te komen. Een digitale opleiding van kinderen verhindert automatisch de rijping van deze noodzakelijke kwaliteiten…….. Psychisch uit balans raken in de ontwikkeling, angsten, agressiviteit en veel andere tekorten zullen versterkt worden en daar kunnen ervaren psychiaters al lang verslag van doen. Wij bevinden ons al midden in de digitale leefervaring. Zonder het voortdurende aarden van ruimte en tijd van de voorste hersenen zal ook de volwassen mediafreak de regie over zijn leven uit handen geven. Hij kan niet anders dan in een aangeleerde hulpeloosheid omlaag storten.”

Wanneer je de onderzoeksresultaten van Teuchert-Noodt en de daaruit naar voren komende beoordelingen volgt, dan kun je tot de volgende samenvatting komen: Mensen, die met digitale media opgroeien en die als volwassene constant gebruiken, zorgen ervoor dat ze niet meer onafhankelijk kunnen denken en handelen, ze verliezen de overhand over hun eigen doen en laten. Als men dit gevaar uit de weg wil gaan, is er maar één mogelijkheid die echt werkt: “Verstandig omgaan met digitale media vereist van de volwassene de eigenlijk vanzelfsprekende intelligentie om een bewuste, zelfbeheerste omgang met in het algemeen zo min mogelijk mediagebruik privé en een volledig afzien van media in wettelijk beschermde (zonder digitale me-dia) vakanties te beoefenen.”
Bron: Topic, 11/2017