Gezinsproblematiek

Een progressieve socioloog, Nick Wolfinger, presenteerde onlangs de volgende samenvatting van zijn laatste onderzoek aan de Universiteit van Virginia.

“Een merkwaardig en ongelukkig kenmerk van gezinsdemografie is de hardnekkige armoede in gezinnen met alleen maar moeders. In de afgelopen veertig jaar is de inkomenskloof tussen alleenstaande en getrouwde moeders nauwelijks veranderd, een verrassend resultaat gezien de toename van werkende vrouwen in de beroepsbevolking.”

In deze samenvatting komen verschillende crises samen die kenmerkend zijn voor onze tijd: de crisis van het huwelijk en de echtscheiding, de crisis van de mannelijkheid en de afwezige vaders en de crisis van promiscuïteit en buitenechtelijke seks. Het ‘evangelie van bevrijding’ heeft in elk geval het probleem alleen maar verergerd.

Door te verkondigen dat een echtscheiding ‘zonder schuldigen’ geaccepteerd is en het huwelijk los te maken is van voortplanting, is het huwelijk als instelling sterk verzwakt. Het gevolg daarvan is dat de bijdrage van het huwelijk aan welvaart en welzijn is afgenomen. In de VS werden in 2014 ongeveer 29 procent van de blanke kinderen, 72 procent van de zwarte kinderen en meer dan de helft van de Spaanse kinderen geboren bij alleenstaande moeders. (In Nederland is dit bijna 10%. Op Urk 0,5% en in Rotterdam 20,8%, zie *)

Prediking van het evangelie van individuele vrijheid, autonomie en zelfverwezenlijking, heeft de vaders een blanco cheque gegeven om hun eigen seksuele en persoonlijke vervulling na te streven los van het werk, de verantwoordelijkheid en de beloning die hoort bij het leiden van een gezin. Prediking van het evangelie van vrouwenemancipatie in termen van functionele uitwisselbaarheid met mannen heeft niet geleid tot lagere armoedecijfers bij éénouder gezinnen. Door stigmatisering van het vaderlijk hoofdschap, zoals de Bijbel bedoelt, en het bagatelliseren van het belang van vaders thuis door middel van campagnes om genderverschillen uit te wissen, worden vaders niet langer aangemoedigd om het vaderschap te vervullen als rol zoals God het bedoeld heeft.

Het verontrustende is dat het probleem zichzelf vermenigvuldigt ​​en dus verder uit de hand loopt. In zijn rapport documenteert Wolfinger het feit, dat kinderen van nooit gehuwde moeders steeds vaker ook zelf ongehuwd moeder worden. Kinderen afkomstig uit een gezin met vader en moeder en zelfs uit een gescheiden gezin hebben meer kans om zelf gezinnen te vormen. Wat moet er gedaan worden?

De eerste echtscheidingswet ‘zonder schuldigen’ aan te wijzen in de moderne geschiedenis is geïntroduceerd na de revolutie van 1917 in Rusland. De reden van de bolsjewieken voor hun verzet tegen het huwelijk was, dat zij het beschouwden als een burgerlijke instelling, die samen met de gegoede burgerij moest worden uitgeroeid ten gunste van de arbeidersklasse. Als het huwelijk wordt afgedankt, krimpt inderdaad de middenklasse en neemt de armoede toe zoals te zien is in éénouder gezinnen. Ironisch!
Wil je geestelijk en materieel floreren? Preek dan niet het progressieve evangelie van bevrijding van huwelijk, seksualiteit en godsdienst. In plaats daarvan pleit voor huwelijken die vruchtbaar zijn. Strijd tegen echtscheiding. Wees een voorstander van een actief vaderschap, dat leidt en zorgt voor gezinnen. Wees een voorstander van een reine, eerbare relatie en verzet je tegen immoraliteit.
Het huwelijk is niet alleen een burgerlijke instelling, hoewel het onbetwistbaar correleert met welvaart. Het huwelijk is fundamenteel meer een goddelijke instelling. Man en vrouw schiep Hij hen om gezinnen te vormen, zodat een volgende generatie Hem ook verhoogt. Je hebt geen samenleving zonder het gezin en je hebt geen gezin zonder huwelijk. Onze radicaal vooruitstrevende samenleving draait op geleend sociaal kapitaal evenals op families die Bijbels standhouden, ondanks de heersende ideologieën van de dag. We moeten herinvesteren in gezinnen en in het huwelijk en daardoor investeren we in niets minder dan gerechtigheid voor onze samenleving.

*)https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/52/bijna-1-op-de-10-baby-s-wordt-geboren-in-eenoudergezin
Artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief van The Council on Biblical Manhood and Womanhood , maart 2019, (cbmwoffice@cbmw.org) of   
https://sna.etapestry.com/prod/viewEmailAsPage.do?erRef=3231.0.156579348&databaseId=CouncilonBiblicalManhoodandWo&mailingId=37062330&jobRef=3231.0.196157568&key=56497e4ee7adaa68126174b985b781c&personaRef=3231.0.156581325&memberId=1445434863

 

vertaling: ing. W. van der Meer