Kinderen leren een dagelijkse Bijbel leestijd te hebben

“… en u van jongsaf de heilige Schriften kent” (2Timotheüs 3:15).

Een van de belangrijkste dingen die ouders voor hun kinderen kunnen doen is hen te helpen bij het ontwikkelen van een gewoonte van dagelijkse Bijbelstudie. Hoewel ik in de kerk opgroeide, herinner ik me geen enkele aanwijzing of aansporing of iets dergelijks. Het is door het Woord van God dat de jongere “zijn pad zuiver kan houden” (Psalm 119: 9) in deze slechte wereld. Het moet in het hart en de ziel komen en zo het individuele leven doordringen en dit zal niet gebeuren tenzij lezen, studeren, onthouden en overdenken een dagelijkse praktijk worden. We weten, dat het lezen van de Bijbel alleen niet zal leiden tot redding en heiliging; het moet worden ontvangen en gehoorzaamd. Maar we weten ook, dat  die redding en heiliging niet zal gebeuren zonder het Woord van God, omdat “het geloof komt uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17). Het is nooit vergeefs  om het Woord van God in het hart van het kind te brengen. Hoewel ik, toen ik jong was, niet gered was en de Bijbel niet serieus nam, had het onderwijs en de prediking een grote invloed op mij en nadat ik op 23-jarige leeftijd bekeerd was, kwam er veel in mij boven en had ik een goede voorsprong in mijn christelijke leven.

Een citaat van pastor David Sorenson:
Het fundament van een godvruchtig leven ontbreekt vaak in het leven van kinderen en jongeren van Gods volk. Dat fundament is een dagelijks opnemen van het Woord van God. Een jongere uit een christelijk gezin kan naar een christelijke school gaan of thuis worden geschoold met een Bijbels leerplan, trouw naar  zondagsschool en kerkprogramma’s gaan en door de kerk georganiseerd kampen bezoeken en tegelijk vleselijk, opstandig en werelds zijn. Of vaker zijn ze gewoon lauw en gaan ze mee met de stroom, maar er is geen echte geestelijke overtuiging in hun hart. De reden is even simpel als opmerkelijk. Ze zijn niet dagelijks met het Woord van God bezig.

Hierna volgen enkele suggesties om dit te corrigeren:

  1. Begin vroeg. Toen onze kinderen klein waren, lieten we hen uit de Bijbel lezen, zodra ze net konden lezen. Het was kort, maar ze begonnen aan ’t einde van hun kleuterschooljaar.
  2. Plan hun lezen. De Bijbel is een complex boek, zelfs voor volwassenen. Toen onze kinderen klein waren, lieten we hen in 1Johannes lezen vanwege de eenvoudige woorden en zinsbouw. Eerst lieten we hen een of twee verzen per dag lezen. Naarmate ze op de basisschool vorderden, breidde de dagelijkse leesopdracht uit tot een hoofdstuk per dag en tegen de tijd dat ze op de middelbare school zaten, lieten we onze meisjes vier hoofdstukken per dag lezen. Dat is de basishoeveelheid om de Bijbel in een jaar door te lezen. Maar het belangrijkste is dat we het lezen voor hen gepland hebben.
  3. Geef positieve aansporingen. Toen onze meisjes klein waren, maakten we een kaart die op de koelkast lag en als ze hun dagelijks vereiste Bijbellezen gedaan hadden, kregen ze elke dag een ster op hun kaart. Als ze hun kaart enkele weken of een maand trouw hadden ingevuld, hadden we een speciale beloning voor hen bedacht.
  4. Dwing het lezen af. We hebben ervoor gezorgd, dat onze meisjes hun dagelijks Bijbellezen, dat hen opgedragen was, deden. Een refrein dat vaak aan de ontbijttafel te horen was, luidde:  ‘Heb je vanmorgen je Bijbellezen gedaan?’ Hoewel ze te groot werden voor de kaarten en sterren op de koelkast, controleerden we hen nog goed tijdens hun adolescente jaren.
  5. Doe het, omdat het goed is. Toen de meisjes de fase te boven kwamen dat ze kleine aansporingen nodig hadden, gingen we ervan uit dat Bijbellezen nu eenmaal goed was. Het is inderdaad goed om elke dag met Gods Woord bezig te zijn..

Ds.Mario Schiavone zegt, dat hij en zijn vrouw met hun kinderen met Bijbelse platenboeken begonnen, voordat ze konden lezen. Ze hebben hun kinderen geleerd met Bijbellezen te beginnen, nadat ze wakker waren geworden. Schiavone zegt: “Het is dan rustig in huis, omdat iedereen met de Bijbel bezig is.”

 

David Cloud

Bron: wayoflife.org. Het artikel komt uit het boek Keeping the Kids.
https://www.wayoflife.org/reports/teaching_children_to_have_bible_reading.html