Hoe worden kinderen weerbaar?

Lezing Dick Baarsen tijdens ledenvergadering 12-06-03.

Dick noemt zichzelf geen spreker, maar een prater. Hij is als het ware in gesprek met de aanwezigen, om zijn boodschap over te brengen. Toelichtend met allerlei voorbeelden en letterlijk illustrerend met schetsen op zijn tekenscherm. Zijn openingszinnen geven meteen de kern van zijn boodschap:

“Er komt veel op de kinderen af; we zouden haast bang zijn om ze te krijgen. Van alles zit in de lucht zonder dat we het merken. We worden omringd door ‘smerigheid’, maar…..: dat is pas merkbaar als we de juiste apparaatjes in schakelen (Tv, internet enz.). Als we die apparaatjes uitschakelen, komt er veel tijd en veel rust.”

Kinderen bezwijken voor de druk van de wereld omdat ze van huis uit geen weerstand mee krijgen. En de oorzaak daarvan ligt volgens Dick in een blinde vlek bij de verkondiging van het Evangelie. In het algemeen kent men niet de tekst: ‘en voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven,niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt’. (2Kor.5:15.).

Problemen zijn volgens Dick terug te brengen tot deze oerzonde: ‘voor onszelf leven’.
Al schetsend maakt hij duidelijk dat een niet voor 100% aan Christus toegewijd leven de duivel gelegenheid biedt ons weer terug te trekken in zijn macht.
Kinderen moeten duidelijk verschil kunnen zien tussen thuis en de wereld. Als ouders niet voor 100% leven voor Christus, zullen kinderen ook niet duidelijk weten wat van Christus is.

Paulus verkondigde aan de slaven, dat ze hun werk mogen doen als voor de Here Jezus. (Kol.3:23). Dat mogen ouders hun kinderen leren en voorleven. Als kinderen zich tot God willen keren, mogen ze weten dat Hij hun hart wil vernieuwen; er een ‘Nieuw Verbond’in wil leggen. (Hebr.10:16).
Dat nieuwe verbond in hun hart helpt hen de juiste keuze te maken om Gods Weg te gaan, tegen de neiging van hun eigen hart in.
Dan zullen de kinderen ervaren dat de Here gediend wil worden met blijdschap. Hun taak wordt lichter alsof er een ballon aan gebonden zit. Zij mogen leren dat de duivel steeds tracht aan onze taak lasten toe te voegen als zakken, ‘morren’en ‘bedenkingen’ (Fil.2:14-16). Dan krijgen ze weerstand tegen wat in de wereld op hen afkomt.