Televisie, spellen en de daaruit voortvloeiende rages

Bovenstaande titel komt uit de scriptie van mevr. A. Poelstra. In haar HBO-scriptie is ze uitgebreid ingegaan – de scriptie telt 101 blz. – op de geestelijke gevaren die het kind/de leerling bedreigen. Met dankbaarheid is een gedeelte van haar werk overgenomen. De tekst is ingekort en soms bewerkt. De voetteksten zijn achterwege gelaten.

Vanuit de klas
De Japanse tekenkunst, het zogenaamde ‘Manga’, blijkt in veel klassen bij de kinderen populair. Grote ogen, een kleine neus en strakke lijnen. Ik ben benieuwd waar de kinderen hun inspiratie vinden. Het blijkt te gaan om de huidige series op televisie. De leerlingen schijnen er alles over te weten en informeren mij er uitgebreid over.Een enkeling wordt dusdanig enthousiast dat hij meent enkele gevechtsmoves te moeten demonstreren. Voordat ik er erg in heb, sluiten diverse leerlingen zich aan en bezweren ze elkaar met formules. De een creëert een windvlaag, terwijl een ander vuur opwekt. Er wordt niet gevochten met zwaarden of pistolen, het zijn de wapens van moeder natuur. De elementen water, vuur en wind worden opgeroepen en door bezweringen komen tornado’s, tsunami’s en vuurkolommen tot stand. Doodgaan is niet erg, want je zult in een ander lichaam weer opnieuw worden geboren. Bovenstaand voorbeeld illustreert dat achter talloze (Japanse) tekenfilmseries een filosofie en geloof schuil gaat die verre van christelijk is. Daarnaast hebben veel van deze tekenfilmseries hun eigen kaartspel dat verzameld, geruild en gespeeld kan worden. Deze gekke uitziende kaartjes zijn niet het enige wat kinderen bezig houdt. Wie oplet, zal merken dat ‘games’ voor veel kinderen eveneens een belangrijk tijdverdrijf is. Steeds nieuwere spellen worden op de markt gebracht en vinden gretig aftrek bij de jeugd én bij de (jong)volwassenen. Van role playing game tot kaartspellen en van kaartspellen tot verslavende tekenfilmseries. Het één lijkt soms in het ander over te vloeien. Er wordt gespeeld, geruild en gekeken.

Anime
De Japanse tekenfilmseries hebben sinds enkele jaren een plek op de Nederlandse televisie verworven. Het gaat om het begrip ‘anime’. Dit is de Japanse benaming voor tekenfilms. Het is afkomstig van het Engelse woord ‘animation’. Buiten Japan wordt dit woord gebruikt om Japanse tekenfilms aan te duiden. Voor 1990 genoot ‘anime’ nauwelijks populariteit in Nederland. Het verschijnen van Pokémon op de Nederlandse televisie in 1999 bracht hier drastisch verandering in. Pokémon, wat oorspronkelijk uitgebracht is als een ‘role playing game’, genoot een dusdanige populariteit dat dit de aanzet is geweest voor het huidige aanbod aan Japanse kinderseries oftewel ‘anime.’ De film ‘‘Spirited Away’’ (2003) heeft eveneens mee geholpen om het imago van ‘anime’ in Nederland te versterken. De Japanse ‘anime’ heeft ook als inspiratiebron voor andere series gediend. Denk aan de serie Avatar (uitgezonden door Nickelodeon) . Niet van Japanse bodem, maar de Japanse invloeden zijn wel duidelijk merkbaar. De Japanse anime-serie Pokémon, heeft een blijvende populariteit onder de jeugdige kijkers behouden. Het kaartspel vindt nog steeds gretig aftrek.

Pokémon zorgt voor opschudding
Pokémon heeft enkele jaren geleden voor flink wat opschudding gezorgd. Inmiddels is de rust weergekeerd en lijkt Pokémon geaccepteerd door de samenleving. In ‘Pokémon, de gids voor ouders’ (2000), kan men lezen dat volgens Brett Peterson (televisiedominee) Pokémon beïnvloed wordt door het boeddhisme, het hindoeïsme, het Egyptisch Dodenboek, het taoïsme en nog andere godsdiensten. Toen dit spel kwam, verscheen bij de vereniging Bijbel & Onderwijs een brochure die op hun site werd geplaatst. Daarom slechts een beperkt aantal punten.

Pokémon heeft games, ruilkaartspel, televisieserie en films.
Games. Pokémon is een role playing game. Het kenmerkende hiervan is, dat de speler in de huid kruipt van één personage (of een groep personages). De speler moet daarmee het kwaad verslaan. De Pokémonspellen zijn met 150 wezens begonnen. Het zijn er intussen 494.

Ruilkaartspel. Tegenwoordig wordt het ruilkaartspel door duizenden kinderen (en volwassenen) verzameld en gespeeld. In het kaartspel is de speler de Pokémontrainer. Je probeert de Pokémons van je tegenstander te verslaan. Dit kan door andere Pokémons te betoveren of aan te vallen. Er zijn drie soorten kaarten:

1. Pokémon: hier draait het spel om. Zij bevechten elkaar en zorgen voor de prijzen.

2. Energy : het zijn de kaarten die nodig hebt om je Pokémon te laten aanvallen of om terug te trekken. Je hebt verschillende soorten energie: gras-, vuur-, water-, bliksem-, helderziendheid-, vecht- en kleurloze energie. Deze hebben allemaal hun eigen kleur

3. Trainer: dit zijn kaarten die je Pokémon helpen te winnen of die je helpen de juiste kaarten te trekken.

Sommige Pokémons hebben een speciale ‘Pokémon-kracht’.

Televisieserie. De animé van het spel Pokémon volgt de avonturen van de jongen Ash Ketchum, die Pokémonmeester wil worden. In de tekenfilmserie draait het voornamelijk om Ash (en zijn vrienden). Hier gaat het eveneens als bij het spel om het trainen van de Pokémon door ze te laten vechten.

Films. Er zijn 10 Pokémonfilms uitgebracht en de 11komt.

Occulte elementen in Pokémon
In Pokémon draait het voornamelijk om kennis van termen, symbolen, strategieën en namen. Deze ontlenen hun oorsprong aan diverse stromingen en religies. Olaf Milders o.a. heeft, toen de rage in Nederland op gang kwam, een artikel over de heidense religies geschreven die volgens hem duidelijk in Pokémon aanwezig zijn. Eén van de geloven die hij aanhaalt, is het Shinto-geloof. Dit is in Japan het oudste geloofssysteem. Shinto is een sterk ontwikkelde natuurgodsdienst. Er worden natuurgeesten aanbeden. Alles kan een godheid (een kami) bevatten: bergen, wind, bomen, mensen, zon etc. Dieren, zoals vossen, paarden, maar ook katten en slangen worden als boodschappers van deze natuurgoden beschouwd. Er zijn verhalen over vossen met vlammen uit hun staart en dieren die van gedaante kunnen veranderen. Verder wijst Milders op evolutie, reïncarnatie en hypnose die duidelijk in Pokémon aanwezig zijn. Als voorbeeld haalt hij de ‘Pokémon-haunter’ aan. Haunter is een spookpokémon. Verder wijst de schrijver op het feit dat de energie van Pokémon uit de 4 elementen aarde, water, vuur en wind wordt verkregen. Datzelfde zie je bij hekserij/wicca. Wie de Pokémonwezens bestudeert, kan er niet om heen dat veel Pokémons inderdaad hun uiterlijk en eigenschappen ontlenen uit het Shinto of uit andere mythes. Ook in de verhaallijnen van verschillende films en afleveringen zijn diverse occulte elementen terug te vinden. Verder speelt de ‘helderziende kracht’ een rol bij de energiekaarten.

Trading card games
Het ruilkaartspel zoals die van Pokemon valt onder de zogenoemde ”trading card games”. Veel kinderseries op de buis verschijnen met een ‘trading card game’ samen. Ik denk aan Avatar, Yu gi yo en Whitch. Een ander bekend voorbeeld van een trading card game is: ‘Magic the Gathering’, dat evenals Pokémon van ‘Wizzard of the coast’ afkomstig is. Dit spel is bedoeld voor de oudere jeugd en (jong) volwassenen. De introductie van dit spel door ‘Wizzard of the coast’ was:

Heb je je vrienden ooit verslagen door wormen op hen af te sturen, hen te laten verpletteren met reuzen, terwijl beren, elven en goblins versuft om zich heen aan het kijken zijn? Met de kaarten van magic the gathering kun je door middel van het oproepen van monsters en het uitspreken van toverspreuken je tegenstander om genade laten smeken.

De ruilkaartspellen werken voor velen verslavend. Het verzamelkaartspel ‘magic the gathering’ werd op den duur ook steeds populairder onder jonger publiek. ‘The wizzard of the coast’ heeft hier slim op ingespeeld door speciaal een serie voor de jongere jeugd tot en met 16 jaar te ontwikkelen: ‘De Magic Junior Series (JSS)’. Deze serie dient als opstapje om met leeftijdsgenoten het spel onder de knie te krijgen en te kunnen deelnemen aan toernooien.

Typering trading card game ‘magic the gathering’
Evenals bij het Pokémon-kaartspel heb je bij het kaartspel ‘magic the gathering’ energiebronnen nodig om spreuken uit te kunnen spreken. Deze bronnen zijn er in 5 verschillende kleuren:

1) zwart: Zwart zaait onrust en verderf. In zwart strijden zombies en spoken. Kwade demonen dolen rond. Zwart zorgt voor veel begrafenissen of verwijdert meteen alles van het spel! Zwart geeft je nachtmerries!

2) rood: Rood is vuur en onweer. In rood lopen goblins rond en vliegen draken je om de oren. Rood zorgt voor veel schade en snelle strategieën

3) groen: Groen is oerkracht en puur. In groen vliegen elfjes rond en kruipen wormen. Groen zorgt voor extra krachten en sterkte voor jezelf. Groen versnelt je mana-opbouw en geeft kracht.

4) wit: Wit is helend en snel. In wit rijden ridders rond en vallen leeuwen je aan. Wit heeft een leger aan beesten en een grote voorraad van vervelende betoveringen. Wit is snelheid!

5) blauw: Blauw is betoverend en reagerend. In blauw vliegen djinns (onzichtbare wezens) rond en schieten beestjes rechtstreekse schade. Blauw zorgt voor moeilijke betoveringen en voor het ongedaan maken van reacties van anderen. Blauw geeft je de regie van het spel in handen.

Als je de achterkant van een magickaart bekijkt, dan zie je een pentagram[1] met daarin allemaal kleuren. De kleuren die naast elkaar staan, gaan goed samen. De twee kleuren die tegenover een betreffende kleur staan, zijn de tegenpolen.

Occulte elementen in ”Magic the Gathering”
Het mag duidelijk zijn dat magie en spiritisme een duidelijke rol spelen bij ‘’magic the gathering’’en als gewoon worden beschouwd. De afbeeldingen en symbolen op de ruilkaarten spreken voor zich en het gebruik van occulte symbolen zijn belangrijk in het spel. Spreuken, beheksing, verschillende (demonische) creaturen en krachten, maken, dat occultisme in zijn algemeenheid wordt gestimuleerd.

Tot slot
Belangrijk is dat men voor ogen moet houden dat door ruilkaartspellen, kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met occulte symbolen, termen, vaardigheden en gedachtegoed uit andere religies en filosofieën. Het legt daarnaast een uitstekende basis voor het trading card game ‘magic the gathering’ zeker nu ook de ‘Junior series’ verkrijgbaar zijn. Een ander punt is dat kinderen op verschillende wijze gestimuleerd worden om zich deze zaken eigen te maken: door te kijken en luisteren (naar kinderseries en films die eraan gekoppeld zijn), erover te lezen (boeken, strips, diverse sites), erover te praten (met andere vriendjes) en door te doen (het spelen van het ruilkaartspel of games op de computer). Zo wordt het voor een kind gemakkelijk om alle gebruikte occulte symbolen, termen, vaardigheden en gedachtegoed uiteindelijk te verinnerlijken.

 


[1]

Het pentagram wordt tegenwoordig als symbool in de esoterie en het occultisme gebruikt. In het moderne satanisme wordt een omgekeerde versie van het teken gebruikt.