Vrije of antroposofische scholen

Beknopte kenmerken van antroposofisch onderwijs en of een christen hieraan kan deelnemen.


Van tijd tot tijd bereikt ons het verzoek om informatie over Rudolf Steinerscholen. “Als bijbelgetrouwe christenen weten we dat er veel niet goed is in deze vorm van onderwijs. . . Graag zouden wij wat meer informatie ontvangen, speciaal vanuit het standpunt van christenen.” 
Wij staken ons licht op bij een leraar, die al jaren op een Vrije school lesgeeft en bij een christen die zelf de hele Vrije school heeft doorlopen en noteerden enkele wezenlijke kenmerken van het antroposofisch onderwijs.

Iedere dag begint met een spreuk waarin de verbondenheid met de aarde en het goddelijk wezen van de natuur wordt uitgedrukt… “ik schouw diep in de ziel, waar de mens de geest een woning geeft.”

Rudolf Steiner leert je eigen goddelijke natuur te ontplooien en daar uitdrukking aan te geven. Dit gebeurt vooral bij het bewegingsonderwijs (euritmie) en bij het schrijf- en tekenonderwijs (bijvoorbeeld mandala’s en lemniscaten).
De geest wordt ontplooid door allerlei soorten mythologische verhalen, met name uit het boeddhisme en het hindoeïsme. Jammer genoeg leent de Bijbel zich daar niet zo voor, die is niet mystiek genoeg… hoewel de uitgever Christofoor veel bijbelse verhalen tot mystiek heeft bewerkt.

Wij hopen dat u door dit beknopte antwoord inzicht krijgt in de gevaren van de Rudolf Steiner scholen. Zelf constateren wij hoezeer het gedachtegoed van deze scholen zich steeds meer naar andere scholen verbreidt. Zo herkennen wij in de methode Schrijfdans diverse technieken van concentratie voor lichaam en geest. Beslist niet waardevrij dus, maar ‘spirituele uitingen’ van een leer die haaks staat op het christelijk geloof.