Ballingschap deel 3

Het volk van Judea, of wat daarvan over is, wordt weggevoerd en leeft zeventig jaar in gevangenschap in Babel.

Ballingschap (dl 3)

Het volk van Judea, of wat daarvan over is, wordt weggevoerd en leeft zeventig jaar in gevangenschap in Babel. De profeten Jesaja en Jeremia leefden vóór de ballingschap en Ezechiël en Daniël leefden midden in de ballingschap. De mensen in Juda en Jeruzalem worden van tevoren gewaarschuwd dat de ballingschap eraan komt. Wanneer de Joden naar Babel zijn weggevoerd en Jeruzalem is verwoest, volgt de belofte van de terugkeer.

In Babel begonnen de Joden in te zien dat zij niet hadden geluisterd naar de Torah en de profeten. Daar ontstond het besef dat zoiets nooit meer mocht gebeuren en dat de Torah en de profeten steeds weer gelezen moesten worden. Zo werden die boeken tot het nationale geweten van het Joodse volk.