Constantijn deel 4

In het begin van de vierde eeuw kwam er plotseling een einde aan de periode waarin de christenen werden verdrukt en vervolgd. In 312 werd in Rome keizer Diocletianus, de laatste van de christenvervolgers, opgevolgd door keizer Constantijn.

Constantijn (dl 4)

In het begin van de vierde eeuw kwam er plotseling een einde aan de periode waarin de christenen werden verdrukt en vervolgd. In 312 werd in Rome keizer Diocletianus, de laatste van de christenvervolgers, opgevolgd door keizer Constantijn. Die brak met de heidense religie en ging zelfs tot het christendom over. Daarmee werd de keizer ook hogepriester van de nieuwe godsdienst. Kerk en staat werden nauw met elkaar verbonden en zo kreeg het christendom een heel ander gezicht. Zo werd de overwinning van Constantijn verheven tot een `goddelijk ingrijpen’, waarmee veel `christelijke veldtochten’ werden gesanctioneerd (goedgekeurd en bekrachtigd) om de heidenen te onderwerpen aan de god van de christenen.