Christus deel 2

Christus betekent: Gezalfde, door God gezalfd (met olijfolie) en aangesteld. In de tijd van het Oude Testament werden soms mensen gezalfd. Dat gebeurde als ze een belangrijke taak kregen:

Christus (dl 2)

Christus betekent: Gezalfde, door God gezalfd (met olijfolie) en aangesteld. In de tijd van het Oude Testament werden soms mensen gezalfd. Dat gebeurde als ze een belangrijke taak kregen:
– mensen uit de stam Levi werden tot priester gezalfd.
– mensen uit andere stammen werden soms tot profeet gezalfd.
– weer anderen werden tot koning over Israël gezalfd.

Wanneer iemand namens God was gezalfd, trad hij op namens God en golden zijn woorden als de woorden van God.
Wanneer wij zeggen dat Jezus de Christus is, dan bedoelen wij dat God Hem gezalfd heeft:
tot Koning, tot Priester en tot Profeet.