Cultuur en zending deel 4

Zendelingen en evangelisten worden wel eens geconfronteerd met het verwijt: “Culturen van stammen die op een unieke manier leven in hun natuurlijke omgeving, worden door jullie vernietigd doordat hen een vreemde (westerse) cultuur wordt opgedrongen.”

Cultuur en zending (dl 4)

Zendelingen en evangelisten worden wel eens geconfronteerd met het verwijt: “Culturen van stammen die op een unieke manier leven in hun natuurlijke omgeving, worden door jullie vernietigd doordat hen een vreemde (westerse) cultuur wordt opgedrongen.”

De zendeling en cultureel antropoloog Don Richardson weerlegde in 1992 dit pleidooi om “de heidenen met rust te laten.” Zijn bijdrage ‘Do Missionaries Destroy Cultures?’ is zeer gedocumenteerd en besluit deze met de volgende woorden:
“Wij zendelingen spreken niet alleen over geestelijke waarheid, maar wij spreken ook om het voortbestaan op aarde te verzekeren. En we hebben ons mogen verheugen in een verbazend succes in Irian Jaya en elders. Meer dan honderdduizend stenen-tijdperk-mensen verwelkomden het evangelie als de vervulling van iets dat in hun eigen culturen was voorbereid gedurende honderden jaren. Voor de Dani was het nabelan-kabelan, een boodschap van onsterfelijkheid die eens een einde zou maken aan stammenoorlogen en het menselijk lijden zou verlichten.”