Cultuurmandaat of scheppingsopdracht

Direct nadat God de mens had gemaakt, kreeg hij al een opdracht van God. Die noemen we de scheppingsopdracht of het cultuurmandaat.

Cultuurmandaat of scheppingsopdracht (dl 1)

Direct nadat God de mens had gemaakt, kreeg hij al een opdracht van God. Die noemen we de scheppingsopdracht of het cultuurmandaat.
Je kunt het lezen in Genesis 1 vers 27-28 en het betekent eigenlijk iets heel moois.
De mens gaat niet zelf ‘er iets bij scheppen’, maar hij gaat gebruiken wat God geschapen heeft. Hij moet de aarde bewerken en bewaren.
Als hij de NATUUR, die God gemaakt heeft, gaat gebruiken:
– brengt hij die in ontwikkeling,
– komt hijzelf tot ontplooiing.
en zo ontstaat CULTUUR.