Dag des Heren deel 3

In het tweede deel van het boek Zacharia staat de Dag van de Here centraal. Met deze dag zal de wereldgeschiedenis worden afgesloten en een nieuwe toekomst worden ingeluid, zó geweldig als de wereld nog nooit heeft gekend.

Dag des Heren (dl 3)

In het tweede deel van het boek Zacharia staat de Dag van de Here centraal. Met deze dag zal de wereldgeschiedenis worden afgesloten en een nieuwe toekomst worden ingeluid, zó geweldig als de wereld nog nooit heeft gekend. Dan zullen alle dingen werkelijk zo zijn als God heeft bedoeld. In die tijd zal Israëls Messias regeren als Koning der koningen en Heer der heren. Daarvoor moeten de volken eerst gelouterd worden, zoals goud en zilver door het vuur gelouterd worden.