Daniël deel 3

 

Dani?l is de hoofdpersoon van het gelijknamige boek. Samen met zijn drie vrienden hoorde hij bij de eerste groep ballingen die uit Juda werden weggevoerd.

Daniël (dl 3)

Dani?l is de hoofdpersoon van het gelijknamige boek. Samen met zijn drie vrienden hoorde hij bij de eerste groep ballingen die uit Juda werden weggevoerd. Zij bekleedden hoge posities aan het Babylonische en Perzische hof en bleven in die smeltkroes van godsdiensten en opvattingen trouw aan de waarachtige God.
Op soms ironische toon wordt de geschiedenis van Babel verteld. Plotseling valt daarover het licht van Gods soevereine handelen. Dat betekent zoveel als: de koning wikt, maar God beschikt.

Het boek Daniël bestaat uit twee delen:

Het historisch gedeelte (hfd 1-6) Het vooruitziende gedeelte (hfd 7-12)
Hierin wordt de geschiedenis van Dani?l en de Joden in Babel geplaatst in het licht (perspectief) van God. Hierin wordt de nabije en verre toekomst bekend gemaakt vanuit Gods plan met de wereld.
Beide delen gaan over het Koninkrijk van God en de koninkrijken van deze wereld

Zowel de geschiedenis in de tijd van Daniël als de wereldgeschiedenis van de volken en het ingrijpen van God in de eindtijd (zie toekomst-profetie).