Deuterojesaja deel 3

Soms hoor je wel eens dat het boek Jesaja door meerdere personen zou zijn geschreven. Velen zijn van mening dat het tweede deel van het boek (hoofdstuk 40-66) nooit door de profeet Jesaja kan zijn geschreven.

Deuterojesaja (dl 3)

Soms hoor je wel eens dat het boek Jesaja door meerdere personen zou zijn geschreven. Velen zijn van mening dat het tweede deel van het boek (hoofdstuk 40-66) nooit door de profeet Jesaja kan zijn geschreven. Men spreekt wel van Deutero-Jesaja (Tweede Jesaja), want men achtte het onmogelijk dat Jesaja zo lang van tevoren nauwkeurig de zaken voorspellen die tijdens zijn leven nog helemaal niet aan de orde waren!

Het niet is moeilijk om deze menselijke redenering te weerleggen. Jesaja deed zoveel wonderlijke uitspraken over de Messias dat men dan zou moeten zeggen: Jesaja moet geleefd hebben na de dood en opstanding van Jezus, anders zou hij nooit zoveel over de Verlosser hebben geweten! Veel uitdrukkingen typerend voor Jesaja komen zowel in het eerste als in het tweede deel voorkomen. Jezus en de apostelen maakten geen enkel onderscheid tussen Jesaja-1 en Jesaja-2. Uit beide delen van het boek Jesaja wordt ongeveer evenveel aangehaald en geciteerd uit naam van Jesaja. De conclusie moet zijn: Jesaja is de auteur van het hele boek.