Het vijfde boek van Mozes, letterlijk: Tweede Wet. Hierin wordt de Wet nog eens uitgelegd in toespraken van Mozes aan het eind van de woestijnreis.

Deuteronomium (dl 1)

Het vijfde boek van Mozes, letterlijk: Tweede Wet. Hierin wordt de Wet nog eens uitgelegd in toespraken van Mozes aan het eind van de woestijnreis. In het land Kanaän zou de Torah opnieuw moeten worden toegepast, en wel in een omgeving waar heel andere wetten en gebruiken golden.