Dialoog deel 4

Letterlijk betekent dialoog: doordringen, tot de kern van de zaak komen. Dit gebeurt als gesprek of tweespraak, waarbij de één net zo goed aan het woord is als de ander.

Dialoog (dl 4)

Letterlijk betekent dialoog: doordringen, tot de kern van de zaak komen. Dit gebeurt als gesprek of tweespraak, waarbij de één net zo goed aan het woord is als de ander.

In de zending wordt het begrip ‘dialoog’ op twee manieren gebruikt:
– Als hulp bij de verkondiging, door de boodschap beter op de hoorders af te stemmen.
– Om samen te ontdekken wat christendom en andere religies gemeenschappelijk hebben.

In de eerste betekenis worden de niet-christenen gezien als mensen die recht hebben om het Evangelie te horen. In de tweede betekenis worden de niet-christenen als ‘anders-gelovigen’ beschouwd, die de wezenlijke dingen over het kennen van ‘God’ al zouden bezitten.