Een diaken is iemand die dient (diakonos is Grieks voor dienaar, helper). De eerste diaken waarvan we lezen in het Nieuwe Testament is Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest.

Diaken (dl 4)

Een diaken is iemand die dient (diakonos is Grieks voor dienaar, helper). De eerste diaken waarvan we lezen in het Nieuwe Testament is Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest. In de plaatselijke gemeente horen diakenen, naast oudsten of ouderlingen, tot de mannen die leiding geven.

In onze tijd zijn er ook diakonale organisaties die zich specialiseren in diakonale taken van grote omvang, waarmee zij het zendings- of gemeentewerk in andere landen ondersteunen.