Discriminatie deel 2

Jezus liet zich niet leiden door vooroordelen over geslacht, ras of taal. Hij weet dat al die verschillen maar bijzaak zijn.

Discriminatie (dl 2)

Jezus liet zich niet leiden door vooroordelen over geslacht, ras of taal. Hij weet dat al die verschillen maar bijzaak zijn. Achter die buitenkant zit een mens met dezelfde vragen en verlangens. Daarom behandelde hij iedereen met evenveel respect en liet Hij zich in met mensen die door de samenleving worden afgewezen

Een duidelijk voorbeeld is de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Die was in alle opzichten precies het tegengestelde van de geleerde Nicodemus:

Nicodemus Samaritaanse vrouw
een man
een Jood
geleerd
fatsoenlijk
in aanzien
erkende Jezus als leraar heel serieus
een vrouw
een Samaritaan
niet geleerd
moreel gevallen
veracht
zag Hem slechts als reiziger
nogal sarcastisch

Nicodemus als de Samaritaanse vrouw wisten beide van God en Jezus hielp hen allebei om God echt te leren kennen. Hij is onpartijdig en maakt geen onderscheid maar beoordeelt ieder naar zijn daden.