“De dood hoort bij het leven”, zeggen de mensen. “De dood is doodgewoon.” Maar is dat wel zo? Wat is nu eigenlijk gewoon of normaal? Is gewoon wat de meeste mensen denken? Is normaal wat meestal gebeurt?

Dood (dl 2)

“De dood hoort bij het leven”, zeggen de mensen. “De dood is doodgewoon.” Maar is dat wel zo? Wat is nu eigenlijk gewoon of normaal? Is gewoon wat de meeste mensen denken? Is normaal wat meestal gebeurt? Of is dat wat God erover zegt en hoe Hij ernaar kijkt? God zegt: de dood heeft niet het laatste woord!

De apostel Paulus heeft zich niet neergelegd bij het denken dat de dood `normaal’ zou zijn. Na de opstanding van Jezus Christus zegt hij het volgende over de dood: De dood is verslonden; de zege is behaald. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je wapentuig?Hij schreef hierover een heel hoofdstuk, 1 Corinthiërs 15. Daarin legt hij uit wat bij God normaal is, namelijk dat eenmaal de dood verdwenen zal zijn. Dan zal het afgelopen zijn met de dood, want Jezus leeft, en daarom zal ik ook leven!