Eindtijd deel 2

Jezus heeft een bijzondere waarschuwing gegeven aan de mensen die zullen leven in de eindtijd. “Zo is het ook wanneer jullie deze dingen zien gebeuren. Dat is het teken dat Ik bijna terugkom… Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom.”

Eindtijd (dl 2)

Jezus heeft een bijzondere waarschuwing gegeven aan de mensen die zullen leven in de eindtijd. “Zo is het ook wanneer jullie deze dingen zien gebeuren. Dat is het teken dat Ik bijna terugkom… Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom.

Heel de geschiedenis door hebben de mensen geprobeerd om het einde van de wereld te voorspellen. Jezus heeft ons geen jaartallen gegeven, wel de tekenen waardoor wij kunnen weten wanneer deze eindtijd er is. Hiermee geeft Hij antwoord op de vraag van zijn discipelen: “Wanneer gaat dat gebeuren en wat is het teken dat het zover is?”

Alle tekenen der tijden spitsen zich toe:
 oorlogen, hongersnoden en aardbevingen
De vervulling van het zendingsbevel: het Evangelie is in heel de wereld bekend
Het herstel van Israël: in onze eeuw kreeg Israël een eigen staat
De vergelijking met de dagen van Noach: ook nu is er weinig eerbied voor God
De samensmelting van godsdiensten: valse christussen en valse profeten

Steeds meer tekenen wijzen erop dat Jezus spoedig zal terugkomen. Christenen krijgen hier steeds meer oog voor en houden er rekening mee: misschien wordt alles wel in deze tijd vervuld!