De mens – beeld van God

Toen God de mens schiep, nam Hij niet de dieren tot voorbeeld maar niemand minder dan zichzelf.

De mens – beeld van God (dl 1)

Toen God de mens schiep, nam Hij niet de dieren tot voorbeeld maar niemand minder dan zichzelf. “Naar Gods beeld schiep Hij hem, man en vrouw, schiep Hij hen” De mens draagt dus het beeld van de Schepper zelf! Die hoge (en gelijke) waarde van de man en de vrouw wordt al op de eerste bladzijde van de Bijbel bekend gemaakt.

Dat de mens op God lijkt, betekent dat de mens een verstand heeft, emoties, een wil en een geweten. Daardoor kan de mens denken, liefhebben en besluiten nemen. Zo kan God de mens dingen toevertrouwen en houdt Hij hem verantwoordelijk. Want zijn geweten stelt de mens in staat om te weten wat God heeft bedoeld.