Feesten (joodse) deel 1

Hieronder vind je een overzicht van de joodse feesten.

Feesten (joodse) (dl 1)

Hieronder vind je een overzicht van de joodse feesten.
In de eerste rij staan de feesten die in de Torah werden voorgeschreven. In de tweede rij staan de latere feesten vermeld. De joodse maanden lopen niet gelijk op met onze maanden, maar beginnen ongeveer halverwege onze maand.

Maanden
Gewone Joodse
Feesten en gedenkdagen
Vroege Latere
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December


Sjewat

Adar

Nisan

Iejar

Siewan

Tammoez

Aw

Eloel

Tisjri

Cheswan

Kislew

Tewet

13/14 Poerim

15-22 Pesach (Uittocht)
25 Yom Hasjoa
5 Joodse Staat

6/7 Sjewoeot (Pinksteren)

17 Val van Jeruzalem

9 Tempel verwoest

1 Sabbat (Rosj Hasjana)
10 Yom Kippoer (Grote verzoendag)
15-21 Soekot (Loofhutten)
23 Simchat Torah
(vreugde der wet)
25 Chanoeka (Lichtfeest)

De belangrijkste joodse feesten zijn: Paasfeest (Pesach), Wekenfeest (Sjawoeot of Pinksteren) en Loofhuttenfeest (Soekkot). Die feesten duurden niet één of twee dagen, maar soms een week lang.