Filistijnen deel 3

De Filistijnen waren een zeevarend volk dat afkomstig was uit Kaftor, het eiland Kreta. Dit volk vestigde zich aan de zeekust van het land Kanaän, de huidige Gaza-strook.

Filistijnen (dl 3)

De Filistijnen waren een zeevarend volk dat afkomstig was uit Kaftor, het eiland Kreta. Dit volk vestigde zich aan de zeekust van het land Kanaän, de huidige Gaza-strook. Dat was gebeurd in de vijftiende eeuw voor Christus, nog voordat de Israëlieten het land ingingen.

De Filistijnen verstonden de kunst om ijzererts te smelten en te smeden tot landbouwwerktuigen en oorlogstuig. Typerend zijn hun strijdwagens met ijzeren banden en messen aan de wielen: die `tanks’ vormden de schrik voor de Israëlieten. Ze zorgden ervoor dat de Israëlieten altijd naar hen toekwamen om hun ploegen, zeisen en dorsvlegels bij hen te kopen en te laten repareren.
De naam ‘Palestina’ is afgeleid van de Filistijnen, maar de Palestijnen van onze tijd zijn Arabieren, afstammelingen van Sem, de vader van de Hebreeen (Gen. 10:21).