Exodus of uittocht

Dit vervolg op het boek Genesis beschrijft de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het volk Israël. Onder leiding van Mozes trokken de Israëlieten uit Egypte, waar ze werden onderdrukt.


Exodus of uittocht (dl 1)

Dit vervolg op het boek Genesis beschrijft de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het volk Israël. Onder leiding van Mozes trokken de Israëlieten uit Egypte, waar ze werden onderdrukt.
Heel bekend zijn de tien plagen, de doortocht door de Rode Zee en vooral de Wetgeving (o.a. de Tien Geboden) bij de berg Sinaï.