Fundamenteel deel 4

Tegenover de intolerantie jegens andersdenkenden van fundamentalisten staat de tolerantie van het waarachtige christelijk geloof. Dit betekent natuurlijk niet dat ieder mens zelf wel zal bepalen wat hij gelooft.

Fundamenteel (dl 4)

Tegenover de intolerantie jegens andersdenkenden van fundamentalisten staat de tolerantie van het waarachtige christelijk geloof. Dit betekent natuurlijk niet dat ieder mens zelf wel zal bepalen wat hij gelooft. In de strijd om de zuivere christelijke leer zijn daarom in de periode tussen 1909 en 1915 een aantal brochures en boeken uitgegeven onder de titel The Fundamentals, waarin de orthodox-christelijke standpunten werden verdedigd, te weten:

  • de inspiratie en foutloosheid van de Bijbel
  • de godheid van Jezus Christus en zijn maagdelijke geboorte
  • de wonderen zoals deze in de Bijbel zijn beschreven
  • zijn plaatsvervangend zoenoffer aan het kruis
  • zijn lichamelijke opstanding uit de doden en zijn persoonlijke wederkomst.